Mijn doel is om onze innerlijke ervaring van verbinding te oefenen middels zen, film en schrijven.

Vragen inspireren mij.

Zo inspireerde de vraag ‘Wat is mooi?’ me om op de Rietveld Academie te starten met de richting ‘Beeld en taal’. ‘Wat is waar?’ lag ten grondslag aan mijn studie filosofie (cum laude) en 1e graads filosofielerarenopleiding (cum laude). Daarnaast inspireert de vraag ‘Wat is goed?’ me tot verdieping in religieuze thema’s en zenmeditatie. Op basis van deze achtergronden leg ik mij toe op film, schrijven en zenbeoefening.

Deze zenbeoefening probeer ik ook toe te passen in mijn professionele en persoonlijke leven. Is dat altijd gemakkelijk? Niet persé; denk bijvoorbeeld aan de afwas. Zen biedt mij echter altijd een inspirerend vertrekpunt vanwaaruit ik in het leven kan staan.

Dat vertrekpunt geeft ook richting aan mijn werkzaamheden. Zo vind ik vertrouwen, creativiteit en optimaal resultaat belangrijk in mijn werk. Zie het menu voor mijn mogelijkheden en contactgegevens. Graag ga ik met jou de samenwerking aan!

Vragen inspireren mij.

Zo inspireerde de vraag ‘Wat is mooi?’ me om op de Rietveld Academie te starten met de richting ‘Beeld en taal’. ‘Wat is waar?’ lag ten grondslag aan mijn studie filosofie (cum laude) en 1e graads filosofielerarenopleiding (cum laude). Daarnaast inspireert de vraag ‘Wat is goed?’ me tot verdieping in religieuze thema’s en zenmeditatie. Op basis van deze achtergronden leg ik mij toe op film, schrijven en zenbeoefening.

Deze zenbeoefening probeer ik ook toe te passen in mijn professionele en persoonlijke leven. Is dat altijd gemakkelijk? Niet persé; denk bijvoorbeeld aan de afwas. Zen biedt mij echter altijd een inspirerend vertrekpunt vanwaaruit ik in het leven kan staan.

Dat vertrekpunt geeft ook richting aan mijn werkzaamheden. Zo vind ik vertrouwen, creativiteit en optimaal resultaat belangrijk in mijn werk. Klik op de foto’s hiernaast of zie het menu voor mijn mogelijkheden en contactgegevens. Graag ga ik met jou de samenwerking aan!

schrijven
schrijven
zen