Opdrachtgever

In Vrijheid Verbonden & Gemeente Utrecht

Opdracht

Samen met filosoof dr. Annewieke Vroom, verbonden aan de VU en de UU, maakte ik deze tweedelige reportage. Hierin onderzochten we de vraag of mensen die zich beschouwen als onderdeel van een levensbeschouwelijke traditie een kloof ervaren met de huidige maatschappij.

Uit het persbericht:

” In Vrijheid Verbonden 2019

Maandag 21 januari kwamen religieuze en levensbeschouwelijke leiders in Tivoli bijeen om te spreken en denken over de kloof tussen religie, levensbeschouwing en samenleving. Het event werd georganiseerd door In Vrijheid Verbonden (IVV*) en gemeente Utrecht.

Godsdienstfilosoof dr. Annewieke Vroom en filmmaker Misha Beliën hebben naar aanleiding van de kloof religie/levensbeschouwing en samenleving een video ontwikkeld. Hiermee geven ze een indruk van de uiteenlopende manieren waarop ruimdenkende beoefenaars van allerlei levensbeschouwelijke en religieuze tradities de kloof beleven. De film dient als aanknopingspunt voor gesprek en onderwijs. ”

Films in
opdracht